100% Nederlandse keten; de ketenpartners kennen elkaar veelal persoonlijk, waardoor ieder stukje vlees moeiteloos van ’boer tot winkelvloer’ getraceerd kan worden.

 

 


Meer informatie over Keten Duurzaam Varkensvlees kunt u vinden op www.duurzaamvarkensvlees.nl

KETEN DUURZAAM VARKENSVLEES

Egbert Kruiswijk Vleesproducten is aangesloten bij Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Een keten die in 1997 werd opgericht door Hans Verhoeven en Mark van den Eijnden van De Hoeve BV. KDV is een keten met meer dan 200 aangesloten varkenshouders die samenwerken met Inkoop Oudewater, slachterij Westfort, Egbert Kruiswijk Vleesproducten, Lunenburg Vlees, grossiers, slagers, retail, cateraars en vleeswarenproducenten. KDV werkt met een innovatief en pragmatische aanpak waarbij de optimale balans tussen dierenwelzijn, milieu en prijs centraal staat.

 

Na KDV zijn we ook gestart met KDV Beter Leven, waarmee we aansluiten op het concept van de Dierenbescherming. En sinds het voorjaar van 2011 is er ook KDV Biologisch.

Ketenbeheer

De keten garandeert dat het vlees op de meest veilige manier tot stand komt door het nauwgezet volgen en bewaken van het totale productieproces. De Hoeve BV voert de regie over de keten van KDV, wat inhoudt dat zij verantwoordelijk zijn voor de certificering van de varkenshouders en alle andere partners in de keten. Naast certificering verzorgt en initieert De Hoeve alle innovatieprojecten van KDV. Hiermee zorgen ze ervoor dat alle ketenpartners constant voorlopen in de markt.

Het eisenpakket

Het eisenpakket van KDV bestaat uit een set basiseisen over dierenwelzijn, milieu, energie en diergezondheid, waaraan iedereen binnen de keten moet voldoen. Om het eisenpakket constant te verbeteren en om voorloper in de markt te blijven, blijft KDV ook innovaties doorvoeren die allemaal binnen dit totale eisenpakket passen.

Vier pijlers van KDV

 

Bij KDV staan vier pijlers centraal: natuur, dier, milieu, 100% Nederlands

 

1) Dichter bij de natuur

Samen met maatschappelijke organisaties en wetenschap heeft KDV maatregelen opgesteld waaraan alle deelnemers moeten voldoen. Een paar voorbeelden:

  • alle dieren zijn in groepen gehuisvest voor meer natuurlijk gedrag;
  • er zijn speeltjes aanwezig voor de afleiding van de varkens en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe methoden om de dieren uit te dagen;
  •  er worden zo min mogelijk ingrepen gedaan aan het varken. De mannelijke biggen worden bijvoorbeeld niet gecastreerd.

 

2) Gezonde dieren

Het welzijn van de dieren en de kwaliteit van het product zijn nauw met elkaar verbonden. Alle varkenshouders zorgen er daarom voor dat hun dieren in topconditie zijn. Ze:

  • werken met een vaste dierenarts die de boer en zijn dieren kent;
  • zorgen voor een optimaal stalklimaat waarin de dieren goed gedijen (door maatregelen op gebied van stallenbouw, management en voer);
  • minimaliseren het antibioticagebruik, met als doelstelling om op termijn antibioticavrij dieren te houden.

 

3) Zorg voor het milieu

Samen met Stichting Natuur en Milieu heeft KDV een breed scala aan maatregelen opgesteld om de belasting van het milieu drastisch te verlagen. Veel varkenshouderijen gebruiken bijvoorbeeld energiebesparingsystemen zoals een warmtewisselaar of houtkachel. Zo (her)gebruiken ze de aanwezige energiebronnen efficiënt en beperken ze het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum. Verder optimaliseren alle aangesloten boeren continue hun stalklimaat, zodat de varkens in topconditie blijven en minder mest én broeikasgassen produceren.

 

4) 100% Nederlands

Keten Duurzaam Varkensvlees is een gesloten, 100% Nederlandse keten. De kwaliteit en veiligheid wordt niet alleen gewaarborgd door de continue, strenge en onafhankelijke (externe) controles en certificeringen, maar ook doordat de ketenpartners elkaar veelal persoonlijk kennen. Ieder stukje vlees kan moeiteloos van ‘boer tot winkelvloer’ getraceerd worden – een geruststellende gedachte voor zowel de afnemer als de consument.

 Gemaakt door vsgm.nl